Innehållsförteckning

1. ny inventeringsrapport för Amazon Seller 

Från och med den 30 september kommer säljarna att kunna se en ännu mer omfattande lagerrapport via Sellercentral. Med den så kallade lagerboksrapporten kan säljarna när som helst kontrollera bokfört lager, mottagna lager, kundorder, kundreturer, återbetalningar, justeringar, borttagningar och slutlager. Rapporten innehåller det aktuella lagret i logistikcentren, inklusive antal artiklar, plats och tillgänglighet, med precision på dagen, och kan kontrolleras i efterhand i upp till 18 månader. 

Den nya lagerrapporten är utformad för att säljarna ska kunna hantera sitt lager bättre i framtiden. Vi anser att det finns möjligheter när det gäller spårning av artiklar, optimering av lagret och fördelning av kapaciteten på de enskilda lagringsplatserna. 

2. Ny funktion: "Prognos" på kampanjnivå.

Amazon har infört en ny funktion som gör det möjligt för användare att förutse klick och beställningar per vecka när de skapar en ny kampanj. En daglig och månatlig prognos kommer att läggas till i framtiden. Prognosen baseras på kampanjer med liknande ASIN:er, mål och bud. För att få tillgång till en sådan prognos måste man välja minst en produkt och fastställa budgeten eller målet för kampanjen.

Det är definitivt en intressant innovation, men dess giltighet återstår att se. Som vi vet sedan länge är det redan möjligt att välja de bud som Amazon föreslår när man optimerar sina kampanjer. Erfarenheten visar dock att dessa kan avvika från verkliga CPC med upp till 500 %. Därför bör man vara ytterst försiktig när man bedömer denna prognos. 

3. Leverans samma dag från fysiska butiker i USA.

Amazon har meddelat att man lanserar leveranser samma dag från lokala butiker i tio storstadsområden i USA. Detta innebär att produkterna kommer att levereras direkt från butikerna/inköpscentren till kunderna i stället för från distributionscentraler. Leverans är gratis för Prime-kunder med ett ordervärde på 25$ eller mer. 

Den nya tjänsten för leverans samma dag förstärker Amazons ansträngningar för att få ut så många produkter som möjligt till kunderna så snabbt som möjligt. I det första steget är de första samarbetsföretagen huvudsakligen modemärken. Med leveranser samma dag från lokala butiker kan Amazon också i framtiden konkurrera alltmer med leveransappar inom detaljhandeln. Företag som samarbetar med Amazon och därmed erbjuder leveranser samma dag skulle därför kunna uppnå en betydande marknadsfördel jämfört med varumärken som använder den nuvarande leveransmodellen. För närvarande är det inte känt när Same Day Delivery kommer att införas i Europa eller Tyskland.

Innehållsförteckning