Innehållsförteckning

Negativ produktinriktning

Negativ produktinriktning gör det möjligt att ange negativa ASIN:er i automatiska kampanjer för att förfina kampanjerna. Genom att utesluta oönskade mål och produkter kan man inte bara minimera utgifterna utan också öka försäljningen.

Men vad exakt är negativ produktinriktning?

Negativa produktanpassningar är jämförbara med negativa nyckelord. Genom den negativa Målinriktning av produkter kan definieras i automatiska kampanjer, för vilka produkter och ASIN:er annonsen ska inte ska spelas ut.

Detta ger möjlighet att utesluta en lista med felaktigt eller dåligt innehåll för en viss produkt. Negativ produktinriktning är alltså ett uteslutningsförfarande för utvalda ASIN:er.

Hur använder du negativ produktmålsättning på rätt sätt?

För att göra detta måste du först veta vad produktinriktning är. Å ena sidan är produktmålgruppering ett utmärkt reklamverktyg för att uppmärksamma ditt eget varumärke bland konkurrerande produkter. Å andra sidan kan den också användas för att skydda din egen lista. Här kan annonser visas med hjälp av betyg, varumärke, pris och fraktalternativ. Du hittar mer information om produktmålsättning på följande länk: https://efly-amz.com/produkt-targeting/ .

Das negativ produktinriktning å andra sidan ger möjlighet att utesluta vissa annonser från de organiska sökresultaten om de antingen inte matchar produkten innehållsmässigt eller inte ger en bra konvertering. För att förbättra utvärderingen och undvika överlappningar kan du dessutom använda negativ produktinriktning för att utesluta mål från de manuella kampanjerna i de automatiska kampanjerna.

När ställer jag in ASINs negativ?

För att avgöra när en ASIN ska bli negativ måste man först fastställa en viss tidsperiod. Här rekommenderar vi att du väljer den maximala valbara perioden, dvs. 65 dagar. Därefter kan ASIN:erna filtreras enligt olika kategorier, t.ex: Klick, utgifter eller ACOS.

Om du till exempel har många klick men ingen försäljning på en ASIN kan du stänga av den ASIN:n, eftersom den är irrelevant och bara leder till onödiga utgifter. Det är också klokt att sätta alla ASIN:er som inte har något att göra med respektive produktkategori negativt.

Negativ produktinriktning

Därför rekommenderar vi att du regelbundet fastställer ASIN:s negativa värde, eftersom det gör de automatiska kampanjerna mer lönsamma och resultatet inte påverkas av undvikbara kostnader.

Innehållsförteckning