Innehållsförteckning

Innehållsmarknadsföring på Amazon

Ögat köper också. Alltför ofta underskattar man effektiviteten av innehållsmarknadsföring på Amazon och därför ägnar man inte mycket uppmärksamhet åt den. Det är inte ovanligt att se produktsidor på Amazon med endast en huvudbild och mindre än 20 tecken i punktform.

Vad är det som gör en bra lista?  

Människor köper från människor - även på Amazon. Säljare anser ofta att algoritmen är så viktig att nyckelord fylls i långa texter där kreativitet egentligen hör hemma. A+-innehållet på Amazon har till exempel så liten SEO-relevans att de långa texterna knappast ger något annat än en dålig konverteringsgrad. De som handlar på nätet är utsatta för en flod av information och vill inte längre läsa långa texter.

Amazon-algoritmen hatar en dålig konverteringsgrad. Därför är det ännu viktigare att ta hänsyn till kunden och algoritmen när man skapar innehåll och att skilja mellan de två parterna.

Algoritmen, dvs. SEO-relevansen, omfattar huvudsakligen titeln, punktrubrikerna och nyckelorden på baksidan. Naturligtvis kan du fortfarande inkludera nyckelord i metabeskrivningarna eller i produktbeskrivningen i backend, men erfarenhetsmässigt gör de ingen större skillnad.

Kunden äger dock framför allt produktbilderna och A+-innehållet i annonsen. Som bekant köper ögat också. Därför är det ännu viktigare att övertyga målgruppen. Särskilt i mobilversionen visas ofta bara de två översta punkterna, och därför är det ännu viktigare att förmedla all relevant information och köpargument i produktbilderna.

Produktbild med relevant information och köpargument

Noteringen ersätter detaljhandelsförsäljaren. Däremot kan kunden inte ställa några frågor till Listing om tillämpningen och funktionerna. Köparen får inte röra vid objektet för att bedöma materialet. Det är svårare att bedöma dimensioneringen. Därför är det viktigt att förteckningen besvarar alla möjliga frågor. Detaljer, funktioner, tillämpningar och proportioner är viktiga och måste presenteras så realistiskt som möjligt.

Om du till exempel säljer en badmatta är det i första hand halkfriheten som är den unika egenskapen, eftersom andra människors oro är central för köpet. Om produkten är avsedd för barn är det också viktigt med modeord som giftfri och BPA-fri. Gör det uppmärksammat med ditt innehåll! Amazon-kunder söker efter en produkt för att bli övertygade. Om du lyckas kommunicera din produkt och dess fördelar på ett begripligt sätt på kort tid har du lyckats.

Vår strategi för framgångsrik innehållsmarknadsföring

Ett rent koncept är grunden. Du bör inte börja utan en strategi. Eftersom säljarna själva ofta redan är blinda för sin egen produkt är det bra att anlita innehållsspecialister.

Eftersom de mest olika mål kan uppnås med innehåll är det mycket viktigt att definiera sina egna mål. Förutom ökad varumärkeskännedom genom skicklig branding och väl genomtänkta kontaktpunkter, ökad försäljning, lägre returränta eller bättre betygsättning finns det många andra effekter som kan eftersträvas. Särskilt en högre CTR och en högre konverteringsgrad är viktiga KPI:er som kan påverkas med innehållsmarknadsföring.

När målet är klart måste målgruppen granskas noggrant: Vem hör till målgruppen? I vilken situation befinner de sig och med vilka bekymmer och problem kommer de till förteckningen? Vilka triggers reagerar de på?

För att kunna skapa rätt innehåll för målgruppen måste man undersöka produktens särdrag. Annars blir det svårt att skapa ett individuellt övertygande innehåll. För detta är det bra att fråga sig själv vilka problem produkten löser. Även om nätbutiker känner sin produkt bättre än någon annan är det inte ovanligt att särdragen verkar så självklara att de inte längre är värda att nämna. Här är det bra att få råd från utomstående.

När man skapar och tillämpar försäljningsargument bör produkten presenteras ärligt och autentiskt. I stället för att höja förväntningarna på ett orealistiskt sätt är det bättre att vara öppen. I produktbilderna av återanvändbara kaffekapslar nämns till exempel inte bara hur mycket mer miljövänliga och hållbara de är, utan också att resultatet är mycket beroende av kaffepulvret och att det kan ta flera försök innan kaffet smakar lika bra som från konventionella kapslar. Produkter är problemlösare och en investering i livskvalitet. Oavsett om kaffekapseln gör ditt liv mer hållbart, om en kalender strukturerar din vardag eller om ett hushållsrengöringsmedel garanterar mer hygien i köket - detta måste förmedlas i innehållet. Skildra människor i deras måltillstånd och kommunicera dina USP:er inte som hårda fakta, utan formulera dem som fördelar för kunden.

Produktbilder som kommunikationsmedel (problemlösare, USP etc.)

Därefter följer designprocessen. Förutom hög kvalitet och väl genomtänkt storytelling handlar det om att visuellt implementera de unika egenskaperna i grafiken. Detaljerna måste framhävas och vara allsidigt målgruppsorienterade så att den framtida kunden förstår produkten med några få klick och inte har något annat val än att klicka på "Lägg i varukorgen".

Har du fler frågor om innehållsstrategi på Amazon?

Kontakta chefen för vår innehållsavdelning Romea Nass. 

E-post: romea.nass@efly-amz.com

Innehållsförteckning